VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ

Výchovná poradkyně školy: Mgr. Lenny Dianová, MBA

  • e-mail: lennydianova@zsblatnice.cz
  • tel.: +420 776 122 070


Školní program proti šikanováníProgram prevence rizikového chování