VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ

Výchovná poradkyně školy: Mgr. Eva Loritzová

  • e-mail: zastupce@zsblatnice.cz
  • tel.: +420 377 881 577