KONTAKTY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BLATNICE

hlavní budova školy

Blatnice 110

330 25 Blatnice

+420 377 881 577

+420 776 122 070 (ředitelka školy)

7wwmjqm

Hlavní budova školy
Hlavní budova školy

horní škola, družina
Blatnice 45

330 25 Blatnice

+420 777 637 435

Horní škola
Horní škola


ADRESÁŘ OSOB

VEDENÍ ŠKOLY


Mgr. Lenny Dianová, MBA

ředitelka školy

+420 776 122 070

+420 377 881 577

Mgr. Sabina Nováková

zástupkyně ředitelky

+420 377 881 577

PEDAGOGICKÝ SBOR   

BAXOVÁ Zuzana Mgr.

BAXOVÁ Zuzana Mgr.

BŘÍZOVÁ Aneta

DIANOVÁ Lenny Mgr., MBA

DOLEŽALOVÁ Květuše, PaedDr.

HOBELOVÁ Lenka Mgr.

JAVORSKÁ Jarmila Mgr.

JUNGMANNOVÁ Lenka

KARKOŠOVÁ Dana Mgr.

KOSTOVÁ Gabriela Mgr.

LAUBOVÁ Zuzana, Bc.

MITASOVÁ Adéla Mgr.

MORAVCOVÁ Vladimíra Mgr.

NOVÁKOVÁ Sabina Mgr.

PRŮCHOVÁ Eva Mgr.

ŠLEISOVÁ Irena Mgr.

ASISTENTI PEDAGOGA A ŠKOLY

KUBALÍKOVÁ Veronika

LAUBOVÁ Zuzana, Bc.

NOVÁKOVÁ Agáta

ŠIMKOVÁ Petra

ŠKOLNÍ DRUŽINA

KRISMANOVÁ Petra

vychovatelka

krismanova@zsblatnice.cz

tel. +420 608 459 297

MAROUŠKOVÁ Jana

vychovatelka

marouskova@zsblatnice.cz

tel. +420 739 277 641

ŠKOLNÍ JÍDELNA

KARASOVÁ Vendula 

vedoucí školní jídelny

karasova@zsblatnice.cz

tel. +420 777 167 854

MLÁDKOVÁ Pavla

kuchařka

SOUČKOVÁ Božena

kuchařka


SPRÁVNÍ ZAMĚSTNANCI

FIŠEROVÁ Eva

uklízečka

KAŠAKOVÁ Helena

uklízečka

KOVÁČOVÁ Jaroslava

správce webu

MUZIKÁŘOVÁ Jitka

účetní, administrativa

PROCHÁZKA Filip Mgr.

správce IT