PEDAGOGICKÝ SBOR

BAXOVÁ Zuzana, Mgr.

bez třídnictví, PŘ, CH, VKZ

DOLEŽALOVÁ Květuše, PaedDr.

třídnictví 7. ročník, ČJ

HOBELOVÁ Lenka, Mgr.

třídnictví 6. ročník, AJ

JAVORSKÁ Jarmila, Mgr.

třídnictví 1. ročník

KARKOŠOVÁ Dana, Mgr.

třídnictví 2. ročník

KOSTOVÁ Gabriela, Mgr.

třídnictví 9. ročník, M, Z, TV

MITASOVÁ Adéla, Mgr.

třídnictví 3. ročník, NJ

MORAVCOVÁ Vladimíra, Mgr.

třídnictví 4. ročník, VV

NOVÁKOVÁ Sabina, Mgr.

třídnictví 5. ročník

ŘEHOŘ Vít, Mgr. 

třídnictví 8. ročník, D, OV, TV