PEDAGOGICKÝ SBOR

BAXOVÁ Zuzana Mgr.

třídnictví 8. ročník, PŘ, CH, F, VKZ

DIANOVÁ Lenny Mgr., MBA

bez třídnictví, výuka na 1. stupni

DOLEŽALOVÁ Květuše PaedDr.

třídnictví 7. ročník, ČJ

HOBELOVÁ Lenka Mgr.

třídnictví 6. ročník, AJ

HODAŇ Zbyšek Mgr.

bez třídnictví, D, OV, TV

JAVORSKÁ Jarmila Mgr.

třídnictví 1. ročník

JUNGMANNOVÁ Lenka

bez třídnictví, výuka na 1. stupni

KARKOŠOVÁ Dana Mgr.

třídnictví 2. ročník

KOSTOVÁ Gabriela Mgr.

třídnictví 9. ročník, M, Z, TV

LAUBOVÁ Zuzana, Bc.

bez třídnictví, výuka na 1. stupni

MITASOVÁ Adéla Mgr.

třídnictví 3. ročník, NJ

MORAVCOVÁ Vladimíra Mgr.

třídnictví 4. ročník, VV

NOVÁKOVÁ Sabina Mgr.

třídnictví 5. ročník, zástupkyně ředitelky

PRŮCHOVÁ Eva Mgr.

bez třídnictví, výuka na 1. a 2. stupni

ŠLEISOVÁ Irena Mgr.

bez třídnictví, M