PEDAGOGICKÝ SBOR

BAXOVÁ Zuzana Mgr.

třídnictví 9. ročník, PŘ, CH, F, VKZ

DOLEŽALOVÁ Květuše PaedDr.

třídnictví 8. ročník, ČJ

HOBELOVÁ Lenka Mgr.

třídnictví 7. ročník, AJ

JAVORSKÁ Jarmila Mgr.

třídnictví 2. ročník

JUNGMANNOVÁ Lenka

bez třídnictví, výuka na 1. stupni

KARKOŠOVÁ Dana Mgr.

třídnictví 3. ročník

KOSTOVÁ Gabriela Mgr.

bez třídnictví, výuka M, Z, TV

LORITZOVÁ Eva Mgr.

bez třídnictví, výuka ČJS, HV, PČ

výchovný poradce

MITASOVÁ Adéla Mgr.

třídnictví 4. ročník, výuka NJ

MORAVCOVÁ Vladimíra Mgr.

třídnictví 5. ročník, výuka VV

PRŮCHOVÁ Eva Mgr.

třídnictví 1. ročník

ŠLEISOVÁ Irena Mgr.

bez třídnictví, výuka M

ŠUSTER Zdeněk Mgr., MBA

ředitel školy

bez třídnictví, výuka Inf

ICT koordinátor školy

ÚBL Václav Mgr.

třídnictví 6. ročník, výuka D, TV, OV