PROJEKTY V ZŠ BLATNICE

OPERAČNÍ PROGRAM JAN AMOS KOMENSKÝ

Cílem výzvy je přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny děti, žáky a účastníky zájmového vzdělávání prostřednictvím
podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení, vzájemného sdílení zkušeností, spolupráce a podpory zavádění
inovativních metod výuky. Naše škola je zapojena do dvou cílů tohoto programu: zajištění školního asistenta a nákup vybavení pomůcek do školy.


UKLIĎME ČESKO

Ukliďme Česko je dobrovolnická úklidová akce, která probíhá na území celé České republiky (a dokonce na pár místech mimo ni). Jejím cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek.

DIGITALIZACE ŠKOL

Cílem projektu je zajistit rozvoj informatického myšlení a digitální kompetence všech žáků, podpořit digitální kompetence všech pedagogů a dále snižovat nerovnosti a podporovat prevenci digitální propasti. Naše škola je v rámci projektu zapojena do výzvy "prevence digitální propasti" pro znevýhodněné žáky a "digitální učební pomůcky" pro rozvoj informatického myšlení a digitálních kompetencí.


OVOCE A ZELENINA

DO ŠKOL

Cílem tohoto projektu je mj. zvýšit oblibu produktů z ovoce a zeleniny, přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit stravovací návyk ve výživě dětí, zlepšit zdravotní stav mladé populace, bojovat proti epidemii dětské obezity a zvrátit klesající spotřebu ovoce a zeleniny.
Tento projekt umožňuje ve školách poskytnout žákům 1. - 5. třídy ZCELA ZDARMA ovoce, zeleninu, ovocné a zeleninové šťávy. Vše bez konzervantů, přidaného cukru, soli, tuků a sladidel.
Dodávky ovoce a zeleniny jsou dětem dávány nad rámec pravidelného školního stravování. Závoz se v letošním školním roce uskutečňuje 1x za dva týdny.


MLÉKO DO ŠKOL

Program podpory spotřeby mléka ve školách existuje v České republice již od roku 1999. Po vstupu ČR do Evropské unie byl tento projekt přizpůsoben unijním předpisům a fungoval pod názvem Podpora spotřeby školního mléka. Ve školním roce 2017/2018 došlo ke sjednocení podmínek pro poskytování ovoce, zeleniny a mléka do škol a projekt se stal pod názvem Mléko do škol součástí školního projektu spolu s Ovocem a zeleninou do škol.

Projekt Mléko do škol je určen pro žáky základních škol včetně přípravných tříd základních škol nebo přípravného stupně základních škol speciálních. Mléčné výrobky může odebírat každá taková škola, která má o účast v projektu zájem a uzavře smlouvu o dodávání mléčných výrobků s jedním z dodavatelů, schváleným Státním zemědělských intervenčním fondem.