PROJEKTY V ZŠ BLATNICE

OPERAČNÍ PROGRAM JAN AMOS KOMENSKÝ

Cílem výzvy je přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny děti, žáky a účastníky zájmového vzdělávání prostřednictvím
podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení, vzájemného sdílení zkušeností, spolupráce a podpory zavádění
inovativních metod výuky. Naše škola je zapojena do dvou cílů tohoto programu: zajištění školního asistenta a nákup vybavení pomůcek do školy.


UKLIĎME ČESKO

Ukliďme Česko je dobrovolnická úklidová akce, která probíhá na území celé České republiky (a dokonce na pár místech mimo ni). Jejím cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek.

DIGITALIZACE ŠKOL

Cílem projektu je zajistit rozvoj informatického myšlení a digitální kompetence všech žáků, podpořit digitální kompetence všech pedagogů a dále snižovat nerovnosti a podporovat prevenci digitální propasti. Naše škola je v rámci projektu zapojena do výzvy "prevence digitální propasti" pro znevýhodněné žáky a "digitální učební pomůcky" pro rozvoj informatického myšlení a digitálních kompetencí.


OVOCE A ZELENINA

DO ŠKOL

Cílem tohoto projektu je mj. zvýšit oblibu produktů z ovoce a zeleniny, přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit stravovací návyk ve výživě dětí, zlepšit zdravotní stav mladé populace, bojovat proti epidemii dětské obezity a zvrátit klesající spotřebu ovoce a zeleniny.
Tento projekt umožňuje ve školách poskytnout žákům 1. - 5. třídy ZCELA ZDARMA ovoce, zeleninu, ovocné a zeleninové šťávy. Vše bez konzervantů, přidaného cukru, soli, tuků a sladidel.
Dodávky ovoce a zeleniny jsou dětem dávány nad rámec pravidelného školního stravování. Závoz se v letošním školním roce uskutečňuje 1x za dva týdny.


MLÉKO DO ŠKOL

Program podpory spotřeby mléka ve školách existuje v České republice již od roku 1999. Po vstupu ČR do Evropské unie byl tento projekt přizpůsoben unijním předpisům a fungoval pod názvem Podpora spotřeby školního mléka. Ve školním roce 2017/2018 došlo ke sjednocení podmínek pro poskytování ovoce, zeleniny a mléka do škol a projekt se stal pod názvem Mléko do škol součástí školního projektu spolu s Ovocem a zeleninou do škol.

Projekt Mléko do škol je určen pro žáky základních škol včetně přípravných tříd základních škol nebo přípravného stupně základních škol speciálních. Mléčné výrobky může odebírat každá taková škola, která má o účast v projektu zájem a uzavře smlouvu o dodávání mléčných výrobků s jedním z dodavatelů, schváleným Státním zemědělských intervenčním fondem.

PRŮŠA PRO ŠKOLY

3D tisk u žáků rozvíjí kreativitu a vynalézavost, ale zároveň je i učí, jak tyto vlastnosti reálně uplatnit – zkoumat využitelnost, proveditelnost, testovat hranice svých znalostí i možností technologie. Příležitost proměnit svůj vlastní nápad ve skutečnost je velkou satisfakcí, motivuje žáky dotáhnout do konce i delší a komplikovanější projekty. Učí je spolupracovat a aktivně vyhledávat informace. Dobře ilustruje jevy z různých školních předmětů zároveň, od geometrie při kreslení 3D modelu po chemii a fyziku při zkoumání vlastností různých materiálů při tisku (teplota tavení, tvrdost, pružnost, teplotní roztažnost atd.). Společnost PRUSA RESEARCH, přední výrobce 3D tiskáren, dodavatel materiálu a služeb spojených s 3D tiskem, poskytuje školám možnost získat 3D tiskárnu zdarma.


DEN PRO ŠKOLU

Den pro školu je program od Nadace České spořitelny ve spolupráci se „Začni učit!". Jedním z nejlepších způsobů, jak přiblížit žákům a studentům abstraktní témata ze studijního plánu, je přivést do hodiny člověka z praxe. Setkání s odborníkem z praxe může žákům a studentům pomoci odhalit jejich silné stránky a nadchnout je pro určitý obor. Díky zkušenostem dobrovolníků si mohou žáci rozšířit své kompetence a získat lepší představu o tom, jaké dovednosti a předpoklady je třeba mít pro konkrétní pracovní uplatnění. Proto je tu program Den pro školu, který bezplatně spojuje učitele s dobrovolníky z praxe. Program je pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.