CENÍK OBĚDŮ

Strávníci 7-10 let

31 Kč

Strávníci 11-14 let

33 Kč

Strávníci 15 let a více

35 Kč

Strávníci zaměstnanci

(cena je ponížena o příspěvek z FKSP)

35 Kč

Ceník je v platnosti od od 1. ledna 2022.