CENÍK OBĚDŮ

Strávníci 7-10 let

(z toho cena potravin 31 Kč)

31 Kč

Strávníci 11-14 let

(z toho cena potravin 31 Kč)

33 Kč

Strávníci 15 let a více

(z toho cena potravin 31 Kč)

35 Kč

Strávníci zaměstnanci

(z toho cena potravin 31 Kč; cena je ponížena o příspěvek z FKSP)

35 Kč

Ceník je v platnosti od od 1. ledna 2022.