PLATEBNÍ ÚDAJE


  • číslo účtu pro platbu za stravování: 27-9185680217/0100
  • do poznámky je nutno uvést jméno a třídu, kterou dítě navštěvuje