VYCHOVATELKY ŠKOLNÍ DRUŽINY

KRISMANOVÁ Petra

vychovatelka, 1. oddělení

krismanova@zsblatnice.cz

tel. +420 608 459 297

MAROUŠKOVÁ Jana

vychovatelka, 2. oddělení

marouskova@zsblatnice.cz

tel. +420 739 277 641