VYCHOVATELKY ŠKOLNÍ DRUŽINY

KRISMANOVÁ Petra

vychovatelka, 1. oddělení

krismanova@zsblatnice.cz

tel. +420 608 459 297

KUBALÍKOVÁ Veronika

vychovatelka, 2. oddělení

kubalikova@zsblatnice.cz

tel. +420 775 109 234