PLATBA PŘÍSPĚVKU NA ŠKOLNÍ DRUŽINU

Příspěvek ve výši 100 Kč měsíčně prosíme zaplatit ve dvou splátkách dle rozpisu:

  • za září - prosinec: celkem 400 Kč (úhrada do 15. září 2022)
  • za leden - červen: celkem 600 Kč (úrada do 15. ledna 2023)
  • číslo účtu pro platbu družiny: 27-9185680217/0100
  • do poznámky je nutno uvést jméno a třídu, kterou dítě navštěvuje

Pokud budou rodiče žádat o zproštění od platby příspěvku, předloží písemnou žádost, kopii rozhodnutí úřadu práce o poskytování sociálního příplatku nebo potvrzení o pěstounské péči a kopie dokladů, které prokazují, že je jim příslušný poplatek skutečně vyplácen.