UDÁLOSTI ŠKOLY (ŠK. ROK 2023/2024)

Žákyně 6. třídy Natali Kulhánková se zúčastnila letošního kola výtvarně
literární soutěže Příběh obrazu. Úkolem bylo reprodukovat vybrané
výtvarné dílo a vymyslet k němu vlastní příběh inspirovaný daným dílem.
Natali si vybrala obraz Tyrannosaurus a triceratops od Petra Modlitby.
Do soutěže dorazilo přes 1500 prací a Natali se stala jedním z...

ARCHIV: ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

 • Bláznivé dny

I letos si žáci 9. třídy připravili pro ostatní žáky bláznivé dny, tentokrát to vyšlo na čtyři červnové pátky. Ten první se učitelé převlékli za žáky a žáci za učitele, druhý se dívky převlékly za chlapce a chlapci za dívky, tématem třetího bláznivého pátku byli Češi na dovolené a poslední pátek přišli žáci a učitelé v cirkusových kostýmech. Dle počtu zúčastněných v dané třídě a dle výzdoby třídy deváťáci přidělili každé třídě body. Jaká třída obdržela nejvíce bodů, to se dozvíme na Dětském dni, na který se již všichni těšíme.

FOTO Z AKCE


 • No backpack day

Dne 22.6.2022 proběhl v naší škole NO BACKPACK DAY. Žáci si své učebnice, sešity, penály a další školní pomůcky přinesli v něčem jiném, než jsou aktovky a školní batohy. Originalitě se meze nekladly. Někteří zvolili nákupní, piknikový či odpadkový koš, jiní kufr, kočárek, kbelík, truhlu, krabici od bot nebo od pizzy, pytel od brambor, přepravku pro zvířata nebo například dětské nákladní auto. Co dalšího žáci vymysleli, na to se můžete podívat ve fotogalerii.

FOTO Z AKCE


 • Logo školy

Během 1. pololetí si žáci na hodinách výtvarné výchovy vyzkoušeli jaké to je, když se tvoří logo. Po výběru z jednotlivých tříd došlo na hlasování a tady je vítězný návrh, o který se zasloužili žáci 5. ročníku. Celkem bylo do soutěže přihlášeno 11 různých návrhů. Všem výtvarníkům děkujeme za příspěvky.


 • Žáci 5. třídy se vypravili do Techmania Science Center v Plzni

Začalo období školních výletů. Žáci 5. třídy se vypravili do Techmania Science Center v Plzni, kde pro ně byl připraven nabitý program - dusíková show, ohnivé tornádo, ukázka parního stroje, rýžování granátu. Zúčastnili se také komentované prohlídky planetária. Výlet se moc vydařil.

FOTO Z AKCE • Galerie města Plzně

Dne 31.5. se žáci 6. ročníku zúčastnili výstavy výtvarného umění s názvem Prisma. Tato výstava je umístěna v Galerii města Plzně. Společně s paní ředitelkou se vydali vlakem a poté tramvají do centra města. Na této výstavě si sami žáci vyráběli vizitky, hodnotili jednotlivé obrazy, dávali jim názvy, sami si vyrobili svá díla a závěrem si vymysleli báseň na dané téma. Celý výlet s výstavou se vyvedl a z reakce žáků bylo zřejmé, že se jim výstava líbila.

FOTO Z AKCE • Konverzační soutěž v anglickém jazyce

Žáci druhého stupně dostali možnost zúčastnit se konverzační soutěže v anglickém jazyce, jejíž náplní byl samostatný mluvený projev na zadané téma a popis obrázku. Hodnotila se také schopnost adekvátně reagovat na otázky. Odměnou pro žáky byla nejen nová zkušenost, ale také věcné ceny v podobě slovníků, hrnků, psacích potřeb nebo mapy Spojeného království. Žáci prvního stupně si v rámci soutěže zkusili rozhovor a popis obrázku. Ve výherních balíčcích se pak objevilo například i pexeso, a tak si žáci mohou doma dále zvesela procvičovat slovíčka, a to herní formou.

FOTO Z AKCE • Biopoklad do školních zahrad

Žáci 3. - 5. třídy se dne 5.5.2022 zapojili do ekologického projektu Biopoklad do školních zahrad, který realizuje spolek Ametyst. Cílem projektu je motivovat žáky ke kompostování biodpadu, upozornit na jeho smysluplnost a užitečnost. Žáci si zábavnou formou připomněli, co patří / nepatří do takového kompostu, jaká zvířata žijí v hlíně, a v neposlední řadě složení hlíny důkladně prozkoumali, k čemuž jim sloužila například lupa.

FOTO Z AKCE • Zikmund 100

Dne 3. 5. 2022 se uskutečnil v naší škole cestopisný vzdělávací program "Zikmund 100", který představil cestovatel a dokumentarista Lukáš Socha. Cesta, trvající 262 dnů, dlouhá 130 000 km, vedla 32 zeměmi a byla inspirována známou výpravou cestovatelů Zikmunda a Hanzelky. Právě o této cestě přednášel a besedoval Lukáš Socha, který se s žáky druhého stupně podělil taktéž o videa a fotografie z cest. V programu se mísily informace ze zeměpisu, dějepisu, přírodopisu, občanské a literární výchovy. • J. A. Komenský

K příležitosti výročí narození Jana Amose Komenského proběhl v naší škole projektový týden. Žáci obdrželi pracovní list, který obsahoval otázky týkající se jeho života, pedagogických myšlenek, jeho nejvýznamnějších děl. Odpovědi na tyto otázky hledali žáci na chodbách školy, kde byly všechny tyto informace vyvěšeny. Správnou odpovědí získali žáci písmenko do tajné šifry. Navíc získané informace využili při tvorbě vlastních plakátů, které nyní zdobí chodby školy společně s podobiznami J.Á.Komenského, které zkusili žáci vytvořit v hodinách výtvarné výchovy a nutno podotknout, že tyto podobizny jsou velice zdařilé. V hodinách dějepisu si pak žáci přiblížili dobu, ve které žil, zhlédli dokumentární film.

FOTO Z AKCE • Ukliďme Česko

Letos se naše škola zapojila do celorepublikového projektu Ukliďme Česko, jehož hlavním cílem je uklidit kousek přírody, která nás obklopuje, uklidit v ní nepořádek, který tam nepatří. Žáci obdrželi rukavice a pytle, do kterých třídili odpad. S vervou se pustili do práce a zvelebili si tak okolí, ve kterém žijí.

FOTO Z AKCE • Zdravá třída

První dubnový týden se žáci 4. - 9. třídy zapojili do programu Zdravá třída, který je zaměřený na správné stravovací návyky, zpracování a využití zeleniny v denním jídelníčku. Žáci se dozvěděli, jak by měla vypadat zdravá, vyvážená a pestrá strava, prostor byl i k otázkám a diskuzi. Žáci druhého stupně si navíc zkusili připravit zdravou svačinku, na které si posléze všichni společně pochutnali.

FOTO Z AKCE • Masopust Blatnice

Školní masopustní průvod Letos by mohl nadpis znít také "Obnovená tradice". Minulý školní rok nás totiž o naši oblíbenou akci připravil COVID. Po dvou letech, konkrétně v pátek 25. 2. 2022, vyrazil do ulic Blatnice veselý průvod. Žáci celé školy se svými učiteli oblékli nápadité masky, prošli obvyklou trasou celou vesnicí a u rybníka si pořídili třídní i skupinkové fotografie na památku. Pokud zde mluvíme o tradici, nemůžeme opomenout, že naše masopustní veselí bylo také podpořeno chutnými masopustními koblihami, které pro děti obětavě připravily paní kuchařky ve školní jídelně.

FOTO Z AKCE • Klub pro nadané a přemýšlivé


Klub pro nadané a přemýšlivé děti ve věku od 10 do15 let pořádá Techmania Science Center i v tomto pololetí. Klub je podpořen z MŠMT, je tedy pro všechny účastníky ZDARMA. Nábor bude ukončen 21. února 2022. Více informací naleznete na: https://techmania.cz/cs/nadani/ • Návštěva Divadla Alfa


Konečně zase v divadle! To si mohli říci žáci druhého stupně, když 17. 1 2022 vyjeli do plzeňského Divadla Alfa na představení Tajemný hrad v Karpatech. Tato inscenace vznikla na motivy románu průkopníka vědeckofantastické literatury Julese Verna, ale plzeňští divadelníci jí vdechli komediálně - parodický ráz, takže jsme se všichni po celou dobu příjemně bavili. Žákům se líbil nejen samotný příběh, ale i rázovité postavy, zajímavá scéna, kostýmy a v neposlední řadě i písňová čísla, která byla vhodně a hojně vložena do celé adaptace. • My a volba povolání


Základem je jistě informační základna, takže každoročně začínáme se seznámením
a využíváním všech dostupných informačních zdrojů. K nim bezesporu patří i využití služeb Informačního a poradenského střediska Úřadu práce v Plzni. I v letošním roce pracovnice IPS seznámila žáky s možnostmi poradenství, důležitými webovými adresami, tiskovými materiály, profesními testy, dny otevřených dveří, nutnými předpoklady k jednotlivým povoláním a připojila i charakteristiky vybraných povolání.
V listopadu byl po nucené odmlce opět pořádán veletrh středních škol s názvem Posviť si na budoucnost, kterého se zúčastnili žáci VIII. třídy v rámci výuky a žáci IX. ročníku ho mohli navštívit individuálně o víkendu.
Aby nepřišli zkrátka také rodiče vycházejících žáků, uspořádala poradkyně pro volbu povolání v lednu ve škole informační schůzku, kde je seznámila s důležitými informacemi k celému průběhu přijímacího řízení a nutnými dokumenty a jejich vyplňováním a správným použitím.

Jako každý rok přejeme našim deváťákům hodně štěstí a ať se jim splní přání! • Jak e-learning pomáhá deváťákům?


Žáci IX. třídy využívají již od počátku tohoto školního roku (2021/2022) výukové materiály pro český jazyk a matematiku, ke kterým je k dispozici i e-learningový program. Pracovnice daného vydavatelství přijela už začátkem roku žáky seznámit se všemi možnostmi využití tohoto programu. Žáci si prostřednictvím e-learningu mohou doplnit i zopakovat učivo a ti, kteří se chystají k přijímacím zkouškám, ho mohou využít k přípravě na tyto zkoušky.
Tento program nabízí videa s vysvětlením učiva, zápisky, pomocné ilustrace a animace, cvičení s možnou nápovědou, procvičování i "ostré testové otázky". Po ukončení lekce následuje vyhodnocení.
Tento program nabízí žákům ale i možnost vepisovat si vlastní poznámky, plánovat si rozvržení učiva a využívat zpětnou vazbu.
Doufejme, že je to jeden z pomocníků, jak "dotáhnout případné mezery" z distanční výuky, zopakovat si učivo základní školy v těchto předmětech a připravit se na jednotné přijímací zkoušky. • Mikulášská nadílka na ZŠ Blatnice

O dodržení tradice mikulášské nadílky spojené se svátkem svatého Mikuláše se na naší škole dne 3.12. 2021 postarali žáci devátého ročníku. Mikuláš s čerty, čerticemi a anděly obešli všechny třídy, v nich pak za básničku nebo slib toho, že děti budou celý rok hodné nadělovali dobroty. Fotografie z celého dne si můžete prohlédnout v galerii. Děkujeme Mikulášovi, čertům a andělům za návštěvu a těšíme se za rok na viděnou!

FOTO Z AKCE • Halloween na ZŠ Blatnice

Dne 25. 10. 2021 proběhl na naší škole již tradičně další ročník oslavy Halloweenu.
Žáci devátého ročníku připravili pro žáky prvního stupně několik stanovišť. Děti tak postupně ve skupinkách navštívily Hrobku, LaserGame, Najdi a uteč, Střílej nebo zemři, Únikovku a Proběhni, hádej a přežij. Soutěžily ve skupinkách po 4-5 a ty nejlepší byly oceněny sladkou odměnou. Masky byly i tento rok skutečně děsivé, jak se můžete přesvědčit ve fotogalerii.
Děkujeme deváťákům za skutečně odpovědný přístup k přípravě i průběhu akce a těšíme se na další ročník této oblíbené, děsivé a veselé akce.

FOTO Z AKCE • Projektové dny "Rozumíme penězům"

Ve dnech 19. a 20. 10. proběhly na Základní škole Blatnice projektové dny Školy odpovědného spotřebitele pro žáky 8. a 9. třídy.
Žáci deváté třídy měli projektový den v úterý 19.10. na téma "Spotřebitelské úvěry" a postupně si tak vyzkoušeli svůj postoj k zadlužování, seznámili se s pravidly pro zodpovědné zadlužování, zjistili, co je spotřebitelský úvěr a porozuměli odborné terminologii z oblasti úvěrů skenováním QR kódů. Shlédli video z pořadu ČT Černé ovce zaměřené na skutečný příběh zadlužené rodiny a následně popsali chyby. Sestavili úvěrovou smlouvu a na závěr si všechny nabyté vědomosti zopakovali při tvorbě úvěrové antireklamy.
Žáci osmé třídy měli projektový den ve středu 20.10. na téma "Práva spotřebitele při nákupu mimo kamenné prodejny". Sdělili si své zkušenosti s nákupem přes internet, vybírali známé a neznámé pojmy, seznámili se s dalšími právy spotřebitele, napsali dopis internetové společnosti o odstoupení od smlouvy a vyplnili dodací lístek, diskutovali o videu zaměřeném internetové objednávky, zahráli si scénky podle skutečných příběhů lidí, kteří nějakým způsobem získali zkušenosti s nákupem přes internet a na závěr vytvořili plakát shrnující jejich celodenní práci.
Fotografie z projektových dní naleznete ve fotogalerii, za skvělé zpracování a prezentaci děkujeme lektorce projektu paní Anně Valešové.

FOTO Z AKCE

FOTO Z AKCE