ZÁKLADNÍ ŠKOLA BLATNICE

  • celková kapacita školy 190 žáků

  • kapacita školní jídelny 150 žáků

  • kapacita školní družiny 50 žáků


ZŠ Blatnice je typickou vesnickou školou s jednou třídou v každém ročníku, se školní družinou a jídelnou. Do její spádové oblasti patří obec Blatnice, Kbelany, Přehýšov, Rochlov a Větrná Jáma. Škola sídlí v historické budově postavené v roce 1926 dle projektu významného plzeňského architekta Hanuše Zápala. Její součástí je ještě další budova, tzv. horní škola, kde jsou umístěny dvě třídy a školní družina; sídlí zde i obecní úřad a pošta.

Hlavní budova disponuje učebnou cizích jazyků a kvalitně vybavenou školní dílnou. Třídy jsou vybaveny interaktivními tabulemi. Dětem i pedagogům slouží žákovská a učitelská knihovna. K pohybovým aktivitám žáci využívají tělocvičnu (v sousedství horní školy) a hřiště s umělým povrchem. Pracovní dovednosti děti rozvíjí na školním pozemku, zahrada umožňuje relaxaci a výuku.

Anglický jazyk je zde vyučován nově již od 1. třídy. Využíváme počítače, internet je zaveden do každé učebny. Věnujeme se žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Dbáme o rozvoj duševního a tělesného zdraví dětí, využíváme výhodného prostředí pro výuku a relaxaci v přírodě, jezdíme na školní výlety, pořádáme exkurze, navštěvujeme kulturní pořady, divadlo. Zveme hosty na zajímavé besedy s dětmi a učiteli. Zúčastňujeme se výuky plavání. Tradice udržujeme projektovým vyučováním. Po skončení vyučování se o děti starají vychovatelky ve školní družině. Škola disponuje školní jídelnou, kde se denně připravují pro žáky čerstvé pokrmy. Nově nabízíme kroužky ve spolupráci se střediskem volného času Radovánek. Škola se aktivně zapojila do programu Ukliďme Česko, Ovoce a zelenina do škol, Mléko do škol a projektu, který podporuje digitalizaci a klade důraz na informatiku a gramotnost v této oblasti.

Horní škola
Horní škola
Hlavní budova školy
Hlavní budova školy