Projekt "Staň se diplomatem"

14.10.2022

Projekt "Staň se diplomatem"

Dne 14. října 2022 se vybraní žáci z 9. ročníku Marie Hošťálková - Kuba, Rudolf König - Tádžikistán, Veronika Nepeřená - Čína, Kateřina Schneiderwindová - Velká Británie a Marek Šobr - Saudská Arábie zúčastnili projektového dne "Staň se diplomatem!" v rámci projektu Asociace pro mezinárodní otázky "Pražský studentský summit".

Pražský studentský summit je celoroční vzdělávací projekt, který pořádá Asociace pro mezinárodní otázky. Dává mladým lidem skvělou možnost rozšiřovat si znalosti v oblasti mezinárodního dění, lidských práv, ekonomie, mezinárodní vzdělávací, vědecké a kulturní spolupráce, světové bezpečnosti či životního prostředí, tříbit své kritické myšlení a zároveň prohlubovat rétorické, prezentační a argumentační dovednosti.

Žáci měli za úkol nastudovat problematiku sporu o Kašmír z úhlu pohledu jim určeného státu a následně jej zastupovat na summitu rady bezpečnosti OSN. Výsledkem diskuze mezi 15 zúčastněnými státy (15 studenty z vybraných škol v plzeňském kraji) bylo sestavení rezoluce OSN, která obsahovala body, na nichž se shodli zástupci všech států.

O složitosti jednání i zápalu jednotlivých zástupců svědčí skutečnost, že se jednání protáhla až do pozdních odpoledních hodin.

Děkujeme všem za účast a vzornou reprezentaci školy!

Foto z akce naleznete zde v odkazu.