Londýn - fotoalbum ze zájezdu

07.05.2023

Dne 1. května započal náš výlet do Londýna. Projeli jsme Německem, Belgií a ve Francii jsme se nalodili na trajekt. Naše první zastávka v Londýně byla ve čtvrti Greenwich. U královské observatoře jsme překročili nultý poledník, dále jsme pokračovali k legendární plachetnici Cutty Sark, kde jsme nastoupili na loď, která nás dovezla až k pevnosti Tower. Navštívili jsme Tower Bridge s prosklenou lávkou, dále jsme si prošli finanční část města s památníkem velkého požáru, centrální anglickou bankou a královskou burzou. První den jsme zakončili návštěvou katedrály svatého Pavla.
Druhý den jsme si prohlédli královský palác Hampton Court Palace – královské ložnice, kapli, komnaty, kuchyně, nádherně upravené zahrady včetně venkovního bludiště. Následovala prohlídka Přírodovědného muzea v Londýně s expozicí dinosaurů, savců, fosilií, hornin, nerostů, modelem sopky nebo např. strojem na zemětřesení. Den jsme završili procházkou Hyde Parkem a nákupy na Oxford Street.
Poslední den jsme si nejprve prohlédli královský hrad Windsor, odkud jsme pak vlakem přejeli k Londýnskému oku, z jehož výšin se nám naskytl pohled na celý Londýn. Pěšky jsme prošli kolem Westminsterského paláce, Westminsterského opatství, přes Trafalgarské náměstí a Piccadilly Circus až k Buckinghamskému paláci, kde jsme pozorovali přípravy na korunovaci krále Karla III. Metrem jsme se přesunuli k našemu autobusu, který v nočních hodinách najel do Eurotunelu a bezpečně nás dovezl zpět k naší škole.