9. TŘÍDA

  • 14 žáků

  • hlavní budova školy


V PŘEDMĚTECH PŘIBYLO:


MATEMATIKA
ČESKÝ JAZYK
NĚMECKÝ JAZYK
DĚJEPIS
PŘÍRODOPIS
FYZIKA
CHEMIE
CVIČENÍ Z MATEMATIKY
CVIČENÍ Z ČESKÉHO JAZYKA
TĚLESNÁ VÝCHOVA
PRAKTICKÉ ČINNOSTI
OBČANSKÁ VÝCHOVA
HUDEBNÍ VÝCHOVA


TŘÍDNÍ ZPRAVODAJSTVÍ (ŠKOLNÍ ROK 2023/2024):


ARCHIV – 8. TŘÍDA (LOŇSKÝ ŠKOLNÍ ROK 2022/2023):