8. TŘÍDA


V PŘEDMĚTECH AKTUALIZOVÁNO:

MATEMATIKA
ČESKÝ JAZYK
ANGLICKÝ JAZYK
PŘÍRODOPIS
ZEMĚPIS
FYZIKA
CHEMIE
INFORMATIKA
TĚLESNÁ VÝCHOVA
OBČANSKÁ VÝCHOVA
VÝCHOVA KE ZDRAVÍ

TŘÍDNÍ ZPRAVODAJSTVÍ (ŠKOLNÍ ROK 2023/2024):

ARCHIV – 7. TŘÍDA (LOŇSKÝ ŠKOLNÍ ROK 2022/2023):