7. TŘÍDAMATEMATIKA
ČESKÝ JAZYK
ANGLICKÝ JAZYK
NĚMECKÝ JAZYK
DĚJEPIS
PŘÍRODOPIS
ZEMĚPIS
FYZIKA
TĚLESNÁ VÝCHOVA
VÝTVARNÁ VÝCHOVA
OBČANSKÁ VÝCHOVA
VÝCHOVA KE ZDRAVÍ
HUDEBNÍ VÝCHOVA
PRAKTICKÉ ČINNOSTI

TŘÍDNÍ ZPRAVODAJSTVÍ (ŠKOLNÍ ROK 2023/2024):