6. TŘÍDA

FOTOGALERIE

MATEMATIKA
ČESKÝ JAZYK
ANGLICKÝ JAZYK
DĚJEPIS
PŘÍRODOPIS
ZEMĚPIS
FYZIKA
INFORMATIKA
OBČANSKÁ VÝCHOVA
VÝCHOVA KE ZDRAVÍ
HUDEBNÍ VÝCHOVA
TĚLESNÁ VÝCHOVA
VÝTVARNÁ VÝCHOVA
PRAKTICKÉ ČINNOSTI

TŘÍDNÍ ZPRAVODAJSTVÍ (ŠKOLNÍ ROK 2023/2024):


ARCHIV – 5. TŘÍDA (LOŇSKÝ ŠKOLNÍ ROK 2022/2023):

  • 20 žáků

  • hlavní budova školy

  • třídní učitel: Sabina Nováková