6. tř. VV

Frida Kahlo

26.01.2023

V posledních hodinách výtvarné výchovy jsme se věnovali mexické malířce jménem Frida Kahlo. Povídali jsme si o jejím životě a ukazovali si některá její díla. Každý z žáků pak dostal kousek z jejího autoportrétu a ten překreslil. Nakonec jsme jednotlivé díly poskládali jako puzzle. Ve fotogalerii můžete porovnat náš výsledek s originálem.

Opět jsme propojili výtvarnou výchovu s hudební výchovou. Tentokrát se žáci seznámili s abstraktním uměním a pastelem kreslili své pocity ze znějící skladby A. Vivaldiho.

Propojili jsme výtvarnou výchovu s hudební výchovou a kreslili / malovali jsme hudební nástroje, které někteří žáci doplnili ještě o noty. Ve fotogalerii můžete vidět akordeon, balalajku, loutnu, akustickou i elektrickou kytaru, banjo, harfu, housle, klarinet, flétnu, dudy, pozoun, tamburínu, xylofon, rumba koule, triangl, djembe a celou bicí...

Na poslední hodinu letošního roku jsme se šli ohřát do tepla třídy a kreslili vánoční ozdoby se zimním motivem. Kdo chtěl, mohl si vytvořit vánoční řetěz z barevného papíru. Vše je nyní k vidění v prvním patře v hlavní budově školy.

Museli jsme využít toho, že napadl sníh, a vyrazili jsme na chvilku ven vytvořit obrázky do sněhu. Tvořili jsme pomocí našich stop či pomocí klacíku. Žáci se tak seznámili s uměním, které je nazýváno jako land art. Dále si zkusili vytvořit anděla pomocí svého těla, kdy si lehli do sněhu, mávali rukama, nohama a z toho nám vznikla krásná silueta...

V několika hodinách výtvarné výchovy jsme se věnovali tvorbě andělů.
Zdařilá díla žáků budou ke zhlédnutí v blatnickém kostele při příležitosti výstavy na téma "Andělé".
V poslední hodině jsme pak přešli od andělů ke skřítkům a ti už zdobí chodbu naší školy.

Dne 10. listopadu žáci ochutnávali různé druhy potravin se zavřenýma očima. Na základě chuti následně tvořili svá výtvarná díla libovolnou technikou. Poznáte, co všechno žáci ochutnali?

Dravci

04.11.2022

Dne 4. listopadu proběhl v tělocvičně naší školy ekoprogram s názvem Dravci, sovy a člověk. O den dříve jsme malovali jednoho z dravců v hodině výtvarné výchovy, naše malby jsme tedy mohli následně porovnat s reálnou podobou dravce.

Den stromů

20.10.2022

Na Den stromů, tedy 20. října, jsme se podívali do koruny stromu. Jak jsme tento pohled výtvarně ztvárnili, na to se můžete podívat na přiložené fotografii.

Halloween

06.10.2022

K říjnovým svátkům patří neodmyslitelně Halloween. Dne 6. října jsme si v hodině výtvarné výchovy ukázali, jak se slaví tento svátek v různých zemích světa. Následně si každý žák vybral typický symbol Halloweenu, který byl hlavním motivem kresby.