4. TŘÍDA


MATEMATIKA
ČESKÝ JAZYK
ČLOVĚK A JEHO SVĚT
ANGLICKÝ JAZYK
PRACOVNÍ ČINNOSTI
TĚLESNÁ VÝCHOVA
VÝTVARNÁ VÝCHOVA
HUDEBNÍ VÝCHOVA

TŘÍDNÍ ZPRAVODAJSTVÍ (ŠKOLNÍ ROK 2023/2024):


ARCHIV – 3. TŘÍDA (LOŇSKÝ ŠKOLNÍ ROK 2022/2023):

V podělí 19. prosince 2022 navštívilo naši tělocvičnu mobilní planetárium. Programu se tento den zúčastnili žáci 1. stupně školy.