4. TŘÍDA / pracovní činnosti

Tvoření při výtvarné výchově a pracovních činnostech.