3. TŘÍDA


MATEMATIKA
ČESKÝ JAZYK
ČLOVĚK A JEHO SVĚT
PRACOVNÍ ČINNOSTI 
ANGLICKÝ JAZYK
TĚLESNÁ VÝCHOVA
VÝTVARNÁ VÝCHOVA
HUDEBNÍ VÝCHOVA

TŘÍDNÍ ZPRAVODAJSTVÍ (ŠKOLNÍ ROK 2023/2024):


LOŇSKÝ ŠKOLNÍ ROK 2022/2023