2. TŘÍDA


MATEMATIKA
ČESKÝ JAZYK
ČLOVĚK A JEHO SVĚT
PRACOVNÍ ČINNOSTI 
ANGLICKÝ JAZYK
TĚLESNÁ VÝCHOVA
VÝTVARNÁ VÝCHOVA
HUDEBNÍ VÝCHOVA

TŘÍDNÍ ZPRAVODAJSTVÍ (ŠKOLNÍ ROK 2023/2024):


ARCHIV – 1. TŘÍDA (LOŇSKÝ ŠKOLNÍ ROK 2022/2023:

Ve středu 5. 4. jsme s prvňáčky navštívili MŠ v Rochlově. Žáci se moc těšili, prohráli si a pak jsme společně vyrazili na stopovací hru s úkoly. Užili jsme si velkou legraci.
Velké poděkování paní ředitelce a paním učitelkám za přípravu a za krásné dopoledne.
VESELÉ VELIKONOCE 🐥