Výchovný poradce

Mgr. Eva Loritzová

S čím se na mě můžete obrátit?

  • řešení problémů spojených se školní docházkou
  • řešení problémů spojených se školním neprospěchem
  • pomoc při řešení výchovných a výukových problémů žáka
  • náhlý i trvalý neúspěch v učení
  • výskyt agresivního chování ve třídě
  • signály o potížích žáka (osobnostní, rodinné, vztahové)
  • zprostředkování návštěvy v pedagogicko psychologické poradně (PPP) a speciální pedagogické poradně (SPP)

Na konzultace je nutné se předem domluvit s konkrétním pedagogem.

Kontakt

E-mail: zastupce@zsblatnice.cz
Telefon: +420 377 881 577