Speciální pedagog

Mgr. Vladimíra Moravcová

S čím se na mě můžete obrátit?

  • poradenské služby pro zákonné zástupce i pedagogické pracovníky 
  • spolupráce na tvorbě plánu pedagogické podpory
  • práce s žáky s podpůrnými opatřeními
  • doporučení vyšetření ve specializovaných pracovištích
  • orientační pedagogická diagnostika
  •  sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření
  • podpora vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných

Na konzultace je nutné se předem domluvit s konkrétním pedagogem.

Kontakt

E-mail: moravcova@zsblatnice.cz