Navigace: Home

Vítejte

 

 

 

 

Vítejte na stránkách Základní školy Blatnice

Základní škola v Blatnici je typickou vesnickou školou s jednou třídou v každém ročníku, se školní družinou a jídelnou. Budova školy byla postavena v roce 1926 podle projektu významného plzeňského architekta Hanuše Zápala.

Základní škola Blatnice

 

 

Řádný zápis do 1. ročníku

 

Informace k výuce od 22. 2. 2021

Z důvodu pracovní neschopnosti Mgr. Z. Baxové se ruší od 22. 2. 2021 po dobu nemoci výuka v jejích předmětech. V odkazu Domácí úkoly je zadána samostatná práce pro žáky. Z důvodu čerpání OČR Mgr. L. Hobelové se od 22. 2. 2021 ruší výuka v jejích vyučovacích předmětech. V odkazu Domácí úkoly je zadána samostatná práce pro žáky.
1. třída – od středy 24. 2. 2021 bude probíhat ON-LINE výuka po dobu nařízené domácí karantény žáků. V odkazu Domácí úkoly bude zadána samostatná práce pro žáky. Případné dotazy pište na mail paní učitelky D. Karkošové.
2. třída – v odkazu Domácí úkoly bude zadána samostatná práce pro žáky po dobu nařízené domácí karantény. Úkoly budou zadávány zpětně podle odučeného učiva.
5. třída – od pátku 19. 2. 2021 probíhá ON-LINE výuka Mgr. D. Karkošové pro 5. třídu

 

 

Informace pro rodiče žáků I. třídy >> karanténa + odběry

Vzhledem k tomu, že se objevila nákaze ve třídě, stanovila KHS Plzeň další opatření proti šíření COVID 19: v I. třídě se nařizuje karanténa do 22. 2. 2021, nástup zdravého dítěte do školy je 23. 2. 2021.

 

 

Informace pro rodiče žáků II. třídy >> karanténa + prodloužení

Vzhledem k tomu, že se objevila nákaze ve třídě, stanovila KHS Plzeň další opatření proti šíření COVID 19: : ve II. třídě se nařizuje karanténa do 20. 2. 2021, nástup zdravého dítěte do školy je 22. 2. 2021.

 

 

Školní jídelna není v provozu do 19. 2. 2021.

 

 

Změna ve věci karanténních opatření ve škole

Žádáme rodiče žáků, aby svým dětem s platností od 15. 2. 2021 zajistili jednorázové roušky nebo respirátory.

 

 

DOPORUČENÍ HLAVNÍ HYGIENIČKY ČR


dne 8. 2. 2021 byl vydán hlavní hygieničkou ČR metodický pokyn ve věci karanténních opatření u úzkých kontaktů covid-pozitivních osob za situace, že obě osoby použily během tohoto kontaktu náležitou ochranu dýchacích cest, podle kterého budou krajské hygienické stanice postupovat od 12. 2 .2021.
Dle znění tohoto metodického pokynu se náležitou ochranou dýchacích cest rozumí jednorázová rouška nebo respirátor.
Improvizovaná ochrana nosu a úst, např. šálou, šátkem či látkovou rouškou není považována za náležitou ochranu dýchacích cest. Na osoby, které při kontaktu s covid-pozitivní osobou použily pouze tuto improvizovanou ochranu dýchacích cest, bude v souladu s metodickým pokynem pohlíženo jako na rizikové kontakty a budou u nich stanovena karanténní opatření.

 

 

Výuka od 1. 2. 2021
Od 1. 2. 2021 se prezenčně vzdělávají žáci 1. a 2. třídy, ostatní mají distanční výuku, která je povinná (neúčast musí rodiče omlouvat).
ŠD: pro žáky 1. a 2. třídy v běžném provozu (1. třída Blatnice 45, 2. třída Blatnice 110)
ŠJ: žáci 1. a 2. třídy jsou automaticky přihlášeni. Pokud žák na distanční výuce bude chtít odebírat stravu, je nutné se přihlásit v ŠJ. Obědy budou vydávány do jídlonosičů.
Žádám rodiče, aby děti měly v uzavíratelném sáčku dostatečné množství roušek. Děkuji.

Pevné zdraví.                                                                                                            Blanka Hájková

 

 

 

Distanční výuka je povinná.
Neúčast na on-line výuce i jiné formě distanční výuky je třeba omlouvat. Nesplnění zadaného úkolu v daném termínu je rovněž nutno omluvit zákonným zástupcem třídnímu učiteli a vyučujícímu daného předmětu prostřednictvím e-mailu a do žákovské knížky.

Rozvrh ON-LINE výuky 1. stupeň | Rozvrh ON-LINE výuky 2. stupeň

 

 

Upozornění pro zákonné zástupce - ošetřovné
Pokud budou zákonní zástupci v době distanční výuky čerpat OČR na žáky mladší 10 let, kteří plní distanční výuku, nebude již škola vystavovat potvrzení (ošetřovné), protože postačuje až do června 2021 čestné prohlášení zákonného zástupce o uzavření školy.

Více info ZDE

 

 

Doporučený postup u akutních onemocnění v průběhu pandemie COVID19 – určeno pro školy a školská zařízení a zákonné zástupce dítěte (rodiče)
Škola dnes obdržela informace Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 14. 9. 2020 - „Doporučený postup OSPDL ČSL JEP k managementu u akutních onemocnění v průběhu pandemie COVID 19 – určeno pro školy a školská zařízení a zákonné zástupce dítěte (rodiče)“ - dokument v příloze. Žádáme zákonné zástupce žáků, aby se seznámili s obsahem dokumentu.

Dokument ke stažení

 

 

Nošení roušek uvnitř budov
Kvůli zhoršující se epidemiologické situaci v Česku rozhodl Centrální řídící tým Chytré karantény o návratu povinného nošení roušek uvnitř budov
od 10. 9. 2020. Týká se tedy i škol, nošení roušek bude zatím v šatnách, na chodbách, WC, v jídelně mimo konzumaci jídla.

Vážení rodiče, sledujte prosím další informace ve sdělovacích prostředcích a na webu školy.
Žáci budou nosit roušky v uzavíratelném sáčku.
Konzultace s vyučujícími
Žádáme rodiče, aby si vždy případné konzultace s vyučujícími sjednali prostřednictvím emailu nebo telefonicky.
V případě, že nebude schůzka domluvena, nebude umožněn rodičům vstup do budovy školy.
Děkuji  za pochopení, vzhledem k epidemiologické situaci je toto opatření žádoucí.

 

Blatnice 9. 9. 2020                                          Mgr. Blanka Hájková

9. Září 2020

 

 

Zahájení školního roku v 1. třídě
Dme 1.9.2020 proběhlo zahájení školního roku v 1.třídě naší školy.

1. Září 2020 | Foto ZDE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pilsfree

 

 

 

 

 

 


GDPR
Označení pověřence
MAS Radbuza, z.s.
nám. ČSA 24,
333 01 Stod
IČ: 22897461
Telefon +420 720 021 963
Telefon +420 725 830 833
Email gdpr@mas-radbuza.cz
  Více info ZDE
Fotogalerie
Fotogalerie
Odkazy