Navigace: Home

Vítejte

 

 

 

 

Vítejte na stránkách Základní školy Blatnice

Základní škola v Blatnici je typickou vesnickou školou s jednou třídou v každém ročníku, se školní družinou a jídelnou. Budova školy byla postavena v roce 1926 podle projektu významného plzeňského architekta Hanuše Zápala.

Základní škola Blatnice

 

 

 

Výuka od 11. 1. do 22. 1. 2021
Od 11. 1. 2021 se nadále prezenčně vzdělávají žáci 1. a 2. třídy, ostatní mají distanční výuku, která je povinná (neúčast musí rodiče omlouvat).
ŠD: pro žáky 1. a 2. třídy v běžném provozu (1. třída Blatnice 45, 2. třída Blatnice110)
ŠJ: žáci 1. a 2. třídy jsou automaticky přihlášeni. Pokud žák na distanční výuce bude chtít odebírat stravu, je nutné se přihlásit ve ŠJ. Obědy budou vydány do jídlonosičů.
Žádáme rodiče, aby děti měly v uzavíratelném sáčku dostatečné množství roušek.
Děkujeme a přejeme pevné zdraví.

 

 

Volné dny pro žáky
Podle Opatření MŠMT č.j.: MSMT-45767/2020-1 jsou stanoveny dny 21. a 22. prosince 2020 jako volné dny pro žáky základních škol.
Vánoční prázdniny jsou ve dnech 23. až 31. 12. 2020. Žáci nastupují do školy dne 4. 1. 2021, pokud protiepidemiologická opatření PES nestanoví jinak.

 

 

Distanční výuka je povinná.
Neúčast na on-line výuce i jiné formě distanční výuky je třeba omlouvat. Nesplnění zadaného úkolu v daném termínu je rovněž nutno omluvit zákonným zástupcem třídnímu učiteli a vyučujícímu daného předmětu prostřednictvím e-mailu a do žákovské knížky.

Rozvrh ON-LINE výuky 1. stupeň | Rozvrh ON-LINE výuky 2. stupeň

 

 

Domácí úkoly
V případě distanční výuky najdete domácí úkoly zde.

Domácí úkoly

 

 

Upozornění pro zákonné zástupce - ošetřovné
Pokud budou zákonní zástupci v době distanční výuky čerpat OČR na žáky mladší 10 let, kteří plní distanční výuku, nebude již škola vystavovat potvrzení (ošetřovné), protože postačuje až do června 2021 čestné prohlášení zákonného zástupce o uzavření školy.

Více info ZDE

 

 

Doporučený postup u akutních onemocnění v průběhu pandemie COVID19 – určeno pro školy a školská zařízení a zákonné zástupce dítěte (rodiče)
Škola dnes obdržela informace Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 14. 9. 2020 - „Doporučený postup OSPDL ČSL JEP k managementu u akutních onemocnění v průběhu pandemie COVID 19 – určeno pro školy a školská zařízení a zákonné zástupce dítěte (rodiče)“ - dokument v příloze. Žádáme zákonné zástupce žáků, aby se seznámili s obsahem dokumentu.

Dokument ke stažení

 

 

Nošení roušek uvnitř budov
Kvůli zhoršující se epidemiologické situaci v Česku rozhodl Centrální řídící tým Chytré karantény o návratu povinného nošení roušek uvnitř budov
od 10. 9. 2020. Týká se tedy i škol, nošení roušek bude zatím v šatnách, na chodbách, WC, v jídelně mimo konzumaci jídla.

Vážení rodiče, sledujte prosím další informace ve sdělovacích prostředcích a na webu školy.
Žáci budou nosit roušky v uzavíratelném sáčku.
Konzultace s vyučujícími
Žádáme rodiče, aby si vždy případné konzultace s vyučujícími sjednali prostřednictvím emailu nebo telefonicky.
V případě, že nebude schůzka domluvena, nebude umožněn rodičům vstup do budovy školy.
Děkuji  za pochopení, vzhledem k epidemiologické situaci je toto opatření žádoucí.

 

Blatnice 9. 9. 2020                                          Mgr. Blanka Hájková

9. Září 2020

 

 

Zahájení školního roku v 1. třídě
Dme 1.9.2020 proběhlo zahájení školního roku v 1.třídě naší školy.

1. Září 2020 | Foto ZDE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pilsfree

 

 

 

 

 

 


GDPR
Označení pověřence
MAS Radbuza, z.s.
nám. ČSA 24,
333 01 Stod
IČ: 22897461
Telefon +420 720 021 963
Telefon +420 725 830 833
Email gdpr@mas-radbuza.cz
  Více info ZDE
Fotogalerie
Fotogalerie
Odkazy