Kariérový poradce

PaedDr. Květuše Doležalová

S čím se na mě můžete obrátit?

  • individuální poradenství při výběru SŠ a volbě povolání
  • setkávání se se zástupci SŠ, lidmi z praxe, studenty SŠ
  • organizace návštěv na SŠ, exkurzí do provozu
  • spolupráce s Úřadem práce ČR
  • příprava aktivit v rámci tématu Člověk a svět práce
  • agenda s přihláškami na SŠ a vydávání zápisových lístků

Na konzultace je nutné se předem domluvit s konkrétním pedagogem.

Kontakt

E-mail: dolezalova@zsblatnice.cz

Volba povolání