Omlouvání žáků


Jak omlouvat?

  • nepřítomnost ve škole může být omluvena jen pro nemoc nebo z vážných rodinných důvodů
  • škola může v odůvodněných případech žádat potvrzení lékaře o nemoci žáka
    (Metodický pokyn MŠMT č. j. 10194/2002-14)
  • povinností zákonného zástupce je omluvit nepřítomnost žáka do 48 hodin od počátku nepřítomnosti, a to buď telefonicky (tel. 377 881 577), e-mailem třídnímu učiteli nebo prostřednictvím aplikace ŠkolaOnLine
  • v případě plánované nepřítomnosti je třeba předem předložit podepsaný formulář žádosti o uvolnění žáka z vyučování
  • po návratu do školy předloží žák vyplněný a zákonným zástupcem podepsaný omluvný list
  • odhlášení obědů je třeba provést samostatně
  • družina je odhlášena zároveň s omluvou žáka

Škola ONLINE

Odkaz na webovou stránku: https://www.skolaonline.cz

Odhlášení obědů

Žádost o uvolnění

Žádost o uvolnění z výuky v průběhu vyučování

Žádost o uvolnění z výuky v průběhu vyučování.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 289,8 kB

Žádost o dlouhodobější uvolnění z výuky

Žádost o dlouhodobější uvolnění z výuky.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 235,72 kB

Žádost o uvolnění z výuky TV

Žádost o uvolnění z výuky TV.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 248,32 kB

Uvolnění z družiny

Žádanka o uvolnění ze ŠD

2024-25 SD ZADANKA O UVOLNENI DITETE.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 45,83 kB