Naše škola

ZŠ Blatnice je typickou vesnickou školou s jednou třídou v každém ročníku, se školní družinou a jídelnou. Od roku 2023 je ve škole zřízeno školní poradenské pracoviště a žákovský parlament. Do její spádové oblasti patří obec Blatnice, Kbelany, Přehýšov, Rochlov a Větrná Jáma. Škola sídlí v historické budově postavené v roce 1926 dle projektu významného plzeňského architekta Hanuše Zápala. Její součástí je ještě další budova, tzv. horní škola, kde jsou umístěny dvě třídy a školní družina; sídlí zde i obecní úřad a pošta.

Hlavní budova disponuje učebnou cizích jazyků a kvalitně vybavenou školní dílnou. Třídy jsou vybaveny interaktivními tabulemi. Dětem i pedagogům slouží žákovská a učitelská knihovna.
K pohybovým aktivitám žáci využívají tělocvičnu (v sousedství horní školy) a hřiště s umělým povrchem. Pracovní dovednosti děti rozvíjí na školním pozemku, zahrada umožňuje relaxaci a výuku.

Anglický jazyk je zde vyučován již od 2. třídy. Využíváme počítače, internet je zaveden do každé učebny. Věnujeme se žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Dbáme o rozvoj duševního a tělesného zdraví dětí, využíváme výhodného prostředí pro výuku a relaxaci v přírodě, jezdíme na školní výlety, pořádáme exkurze, navštěvujeme kulturní pořady, divadlo. Zveme hosty na zajímavé besedy s dětmi a učiteli. Zúčastňujeme se výuky plavání. Tradice udržujeme projektovým vyučováním. Po skončení vyučování se o děti starají vychovatelky ve školní družině. Škola disponuje školní jídelnou, kde se denně připravují pro žáky čerstvé pokrmy. Nabízíme kroužky ve spolupráci s externisty. Škola se aktivně zapojila do programu Ukliďme Česko, Ovoce a zelenina do škol, Mléko do škol a projektu, který podporuje digitalizaci a klade důraz na informatiku a gramotnost v této oblasti.

  • celková kapacita školy 190 žáků
  • kapacita školní jídelny 150 žáků
  • kapacita školní družiny 50 žáků

Horní škola
Horní škola

Hlavní budova školy
Hlavní budova školy