Metodik prevence

Mgr. Gabriela Kostová

S čím se na mě můžete obrátit?

  • problémy ve vztazích
  • psychické a fyzické násilí
  • zneužití návykových látek
  • spolupráce s PPP a Střediskem výchovné péče
  • vandalismus, krádeže, ničení cizích věcí
  • šikana, kyberšikana

Na konzultace je nutné se předem domluvit s konkrétním pedagogem.

Kontakt

E-mail: kostova@zsblatnice.cz
Telefon: +420 377 881 577