Zvonění ve školním roce 2018/2019

 

 

 

 

Zvonění ve školním roce 2019/2020

 

Vyuč. hodina Přestávka Vyuč. hodina
1. 7 : 40 - 8 : 00 8 : 00 - 8 : 45
 
2. 8 : 45 - 8 : 55 8 : 55 - 9 : 40
 
3. 9 : 40 - 10 : 00 10 : 00 - 10 : 45
 
4. 10 : 45 - 10 : 55 10 : 55 - 11 : 40
 
5. 11 : 40 - 11 : 50 11 : 50 - 12 : 35
 
6. 12 : 35 - 12 : 45 12 : 45 - 13 : 30
 
7.   13 : 30 - 14: 15
     
8. 14 : 15 - 14: 25 14 : 25 - 15 : 10

 

Termíny pedagogických rad ve školním roce 2019/2020

26. 8. 2019 –  8. 30  -  org. a ped. záležitosti, školení BOZP
11. 11. 2019 
20. 1. 2020
20. 4. 2020
22. 6. 2020

 

Pedagogické rady budou od 14 hodin ve sborovně školy.

Mimořádné pedagogické rady mohou být svolány aktuálně k řešení organizačních záležitostí a provozu školy


Pracovní provozní porady budou svolány dle aktuálních potřeb.

 

Třídní aktivy

11. 11. 2019
20. 4. 2020
Třídní aktivy budou probíhat od 16 hodin.


Informační odpoledne pro rodiče
Budou konány v měsíci lednu a červnu.(20. 1. a  22. 6. od 16 hodin)

 

Den otevřených dveří
Proběhne 11. 11. 2019 a 11. 5. 2020.


Zápis do 1. třídy proběhne 6. 4. 2020 od 13 do 17 hodin.


Vánoční výstavka 18. a 19. 12. 2019.(Vánoční dílny 17. 12. 2019)
Velikonoční výstavka 7. 4. (Jarní tvoření7. 4. 2020)

 

V Blatnici dne 21. 8. 2019

Ředitelka školy

Mgr. B. Hájková

 

 

 

 

 

 

 


GDPR
Označení pověřence
MAS Radbuza, z.s.
nám. ČSA 24,
333 01 Stod
IČ: 22897461
Telefon +420 720 021 963
Telefon +420 725 830 833
Email gdpr@mas-radbuza.cz
  Více info ZDE
Fotogalerie
Fotogalerie
Odkazy