Činnost

Projekt Den jinde

V průběhu měsíce dubna se naše škola a členové žákovského parlamentu zapojili do projektu Den jinde od MAS Radbuza. Naší partnerskou školou byla ZŠ Pernarec, kterou jsme navštívili 19. dubna 2024. Po vzájemném seznámení proběhla návštěva výuky a diskuze o funkci školního parlamentu.

Další vzájemná návštěva se uskutečnila 30. dubna, kdy jsme přivítali ZŠ Pernarec u nás v Blatnici. Po uvítání a prezentaci školy a obce členové parlamentu navštívili jednu vyučovací hodinu a po obědě a procházce obcí jsme návštěvu ukončili na místním fotbalovém hřišti zmrzlinou.

Závěrečné setkání proběhlo na neutrální půdě v obci Prusiny, kde jsme si sdělili své dojmy, poznatky a nápady na zlepšení prostředí škol. Všichni jsme si všechna setkání náramně užili a těšíme se na další ročník tohoto projektu.

 

Program ze dne 30. dubna 2024

8:00–8:15: Přivítání, sdělení programu

8,15–8,30: Prezentace o škole a obci Blatnice

8:30–9:00: Ukázka digitálních technologií

9:00–9:30: Přestávka na svačinu

9:30–10:00: Velká přestávka, ukázka školy,  seznamovací hry ve třídách

10:00–10:14: Návštěva výuky

10:45–11:00: Reflexe výuky

11:00–11:30: Oběd

11:30–12:00: Procházka po obci Blatnice

12:00–12:35: Zmrzlina

12:35: Odjezd žáků

Den jinde