Složení

Zástupce za pedagogy: Mgr. Jarmila Javorská
Zástupce za zákonné zástupce: Bc. Pavlína Hošťálková, DiS.
Zástupce za obec: Ing. Hana Hamerníková

Ředitel školy se může zúčastnit jako host.

Kontakt: skolskarada@zsblatnice.cz