Projekty ve škole

Den pro školu

Den pro školu je program od Nadace České spořitelny ve spolupráci se „Začni učit!". Jedním z nejlepších způsobů, jak přiblížit žákům a studentům abstraktní témata ze studijního plánu, je přivést do hodiny člověka z praxe.

Logo Spojujeme učitele s dobrovolníky z praxe, Nadace České spořitelny

Digitalizace škol

Cílem projektu je zajistit rozvoj informatického myšlení a digitální kompetence všech žáků, podpořit digitální kompetence všech pedagogů a dále snižovat nerovnosti a podporovat prevenci digitální propasti.

Projekty - loga

Mléko do škol

Program podpory spotřeby mléka ve školách existuje v České republice již od roku 1999. Po vstupu ČR do Evropské unie byl tento projekt přizpůsoben unijním předpisům a fungoval pod názvem Podpora spotřeby školního mléka.

Mléko do škol logo

Operační program Jan Amos Komenský

Cílem výzvy je přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny děti, žáky a účastníky zájmového vzdělávání prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení, vzájemného sdílení zkušeností, spolupráce a podpory zavádění inovativních metod výuky.

OP JAK logo

Ovoce a zelenina do škol

Cílem tohoto projektu je mj. zvýšit oblibu produktů z ovoce a zeleniny, přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit stravovací návyk ve výživě dětí, zlepšit zdravotní stav mladé populace, bojovat proti epidemii dětské obezity a zvrátit klesající spotřebu ovoce a zeleniny.

Logo Ovoce a zelenina do škol

Průša pro školy

3D tisk u žáků rozvíjí kreativitu a vynalézavost, ale zároveň je i učí, jak tyto vlastnosti reálně uplatnit – zkoumat využitelnost, proveditelnost, testovat hranice svých znalostí i možností technologie.

PRUSA / pro školy

Ukliďme Česko

Ukliďme Česko je dobrovolnická úklidová akce, která probíhá na území celé České republiky (a dokonce na pár místech mimo ni). Jejím cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek.

Ukliďme Česko logo