Navigace: Home nav Úřední deska

Úřední deska ZŠ

 

 

 

 

Úřední deska Základní školy Blatnice

Úřední deska

Název:

Základní škola Blatnice, okres Plzeň – sever, příspěvková organizace

Právní forma:

příspěvková organizace

IČO:

60611855

IZO:

102 328196

Redizo:

600 071278

Zřizovatel:

Obec Blatnice

Právní forma:

obec, IČO: 00257567

Adresa:

Blatnice 110, 330 25

Ředitel školy:

Mgr. Lenny Dianová, MBA

Od:

1.8.  2021

Škola se řídí zákony a vyhláškami platnými v resortu školství, mládeže a tělovýchovy, zejména:

  • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění
  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
  • Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, v platném znění
  • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění
  • Zákon č. 261/2006 Sb., (zákoník práce), v platném znění
  • Vyhláška MŠMT č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, v platném znění
  •  Vyhláška č. 107/2005Sb., o školním stravování, v platném znění
  • Vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, v platném znění

 

 

 

Ochrana osobních údajů

 

Název:

Soubor ke stažení

Ochrana osobních údajů

Soubor ke stažení ZDE

Informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů

Soubor ke stažení ZDE

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Soubor ke stažení ZDE

 

 

 

 

Rozpočet pro rok 2020

Rozpočet

 

 

Výhledový rozpočet na roky 2022 - 2023

Rozpočet

 

 

 

 

 

 


GDPR
Označení pověřence
MAS Radbuza, z.s.
nám. ČSA 24,
333 01 Stod
IČ: 22897461
Telefon +420 720 021 963
Telefon +420 725 830 833
Email gdpr@mas-radbuza.cz
  Více info ZDE
Fotogalerie
Fotogalerie
Odkazy