Školní jídelna

 

 

 

 

Školní jídelna

Jídelníček

Vnitřní řád školní jídelny

Alergeny ve školní jídelně

 

Vážení strávníci, rodiče a žáci,
vzhledem k neustálému zdražování potravin a současně i potřebě plnit předepsané dávky
spotřebního koše, je naše školní jídelna nucena navýšit stravné o 2,- Kč, a to od 1.9.2020.


S účinností od 1.zá ř í 2020 dochází k navýšení cen obědů takto:


Strávníci nejmladší kategorie 7-10 let ……. 28,- Kč
Strávníci starší kategorie 11-14 let……... 30,- Kč
Strávníci nejstarší kategorie 15 let a více….. 32,- Kč
Strávníci zaměstnanci 32,- Kč
Strávníci cizí 72,- Kč


Navýšení cen je v souladu s vyhláškou č. 107/2005 Sb.o školním stravování.
Moc děkujeme za pochopení.


Jakýkoliv dotaz rádi zodpovíme – 725 583 093 Vendula Karasová-vedoucí ŠJ Blatnice

 

 

Školní jídelna
Od 4.1.2021 se v jídelně budou stravovat pouze žáci 1. a 2. ročníků, ostatním žákům budou
obědy automaticky odhlášeny . Žáci 1. a 2. ročníků jsou ke stravování přihlášeni .
Školní jídelna umožní odběr obědů v rámci školního stravování (za dotovanou cenu) i
žákům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem.Žáci ,kteří mají o obědy od 4.1.2021
zájem, se musí k odběru obědů sami přihlásit!!!
Při vyzvedávání obědů do jídlonosičů je jídlo možné vydat jen osobě, které nebyla nařízena
karanténa ani zakázána přítomnost ve škole.
Výdej jídla se provádí formou bezkontaktního výdeje z okna u dveří vchodu ze dvora , v době
od 13:00 do 13:30 hodin, pouze do vlastních přinesených nádob.
Pokud máte zájem si oběd vyzvednout, přihlaste prosím své dítě ke stravování do 08:00
hodin toho dne.
Přihlašujte se buď telefonicky na čísle 725 583 093, , nebo zasláním SMS či e-mailem :
jidelna@zsblatnice.cz.
Jakýkoliv dotaz rádi zodpovíme - V.Karasová VŠJ

Jídelníček školní jídelny

 

Pro odhlašování obědů volejte: +420 725 583 093

 

Stravování ve školní jídelně: Vyplnit dotazník!

 

 

 

Vnitřní řád školní jídelny

 

Provozní řád školní jídelny

 

 

Alergeny ve školní jídelně


Vážení rodiče,


13. 12. 2014 je legislativně stanoveno datum, kdy je povinností všech výrobců potravin, všech článků veřejného stravování, jako např. nemocnic, restaurací, školních jídelen, pekáren, prodejen atd. označovat alergeny ve všech potravinových výrobcích.


Školní jídelna je povinna označit vyrobený pokrm alergenní složkou, ale nebude brát zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků. Není možné se věnovat při výrobě jídel strávníkům s potravinovou alergií jednotlivě, takže případným žádostem nebude vyhověno.


Jídelna má pouze funkci informační tak, jako každý výrobce potravin a pokrmů.


Označení přítomnosti alergenu bude na jídelním lístku označeno číslem označující alergen.


Seznam legislativně stanovených alergenů s označením čísla, které je přeneseno na jídelní lístek bude v blízkosti jídelního lístku.


Seznam alergenů s číselnými kódy uváděnými na jídelníčku si můžete prohlédnout zde.

 

Alergeny

 

 

 

 

 

 


GDPR
Označení pověřence
MAS Radbuza, z.s.
nám. ČSA 24,
333 01 Stod
IČ: 22897461
Telefon +420 720 021 963
Telefon +420 725 830 833
Email gdpr@mas-radbuza.cz
  Více info ZDE
Fotogalerie
Fotogalerie
Odkazy