Školní družina

 

 

 

 

Školní družina ZŠ Blatnice

 

Podmínky pro přijímání žáků k docházce do školní družiny


Školní družinu navštěvují zpravidla žáci 1. – 3. ročníku, ve výjimečných případech, a pokud to naplněnost dovoluje, i žáci 4. a 5. ročníku. Do ŠD jsou žáci zařazeni na základě podání písemné přihlášky, kde zákonný zástupce vyplní všechny vyhláškou dané náležitosti. K ukončení docházky žáka ve školní družině dochází na základě písemného odůvodnění zákonného zástupce.

 

Kapacita ŠD je 50 žáků.


Docházka žáků


Po přihlášení žáka do ŠD je jeho docházka povinná a neúčast je nutno písemně omluvit.


Při výjimečném samostatném odchodu musí žák předložit písemné potvrzení od rodičů s přesnými údaji o odchodu (datum, hodina, podpis zákonného zástupce) a je nutno jej předem projednat s příslušnou vychovatelkou. Od okamžiku odchodu dítěte ze školní družiny přebírají rodiče za žáka plnou právní odpovědnost. Žáka nelze uvolnit na základě telefonické žádosti, ústní dohody ani prostřednictvím SMS zpráv.Vychovatelka nezodpovídá za žáka, který se do ŠD nedostavil. Rodiče či jiné pověřené osoby, uvedené v přihlášce, si žáka vyzvedávají u vchodu do školní budovy po zazvonění na oddělení ŠD. V případě mimořádných odchodů z budovy č. 110 - pouze před vraty školy.

 

V případě nevyzvednutí žáka do konce provozní doby ŠD se vychovatelka telefonicky spojí s rodiči žáka a vyčká s dítětem jejich příchodu. Pokud není možné rodiče kontaktovat, po domluvě s ředitelkou školy požádá o spolupráci Policii ČR, případně odbor sociální a právní ochrany dětí. Při opakovaném pozdním vyzvedávání žáka ze ŠD upozorní vychovatelka vedení školy a žák může být ze ŠD vyloučen.

 

 

Vychovatelky ŠD.

  1. Oddělení – Petra Krismanová –  kontaktní telefon - 608 459 297
  2. Oddělení – Jana Maroušková – kontaktní tlefon - 739 277 641

 

Režim školní družiny

 

 

6.30 - 7.40

ranní ŠD (pro všechny přihlášené děti + pouze ráno)
 příchod dětí do ranní družiny nejpozději v 6,30 – 6,40 hod.

11.40 - 12.00

příchod dětí z vyučování, hygiena

12.00 - 13.30

oběd, odpočinková činnost (četba, poslech pohádky, relax. cvičení)

14,00 - 15.00

hlavní odpolední činnosti (pobyt venku, zájmové výchovné činnosti)

15.00 -15.20

vyzvedávání dětí (od 15,00 do 15,20 hod.)

 

Prosím rodiče dětí, které odjíždějí autobusem směr Rochlov – Kbelany, aby do přihlášky uvedli čas odchodu žáka ze ŠD 13.30h. Z důvodu právní odpovědnosti, kterou za žáka, škola v době cesty autobusem nepřebírá.Žádáme rodiče, aby dávali dětem vhodné sportovní oblečení na převlečení, aby si děti neznečistily oblečení. 


Z důvodu bezpečnosti Vašeho dítěte budou odchody žáků ze ŠD:
1. odchod: od 13,30 do 14,00 hod.
2. odchod: v 15,00 - 15,20 hod.

 

Ke stažení:

Přihláška do ŠD - školní rok 2021/2022 (Strana 1. PDF)

Přihláška do ŠD - školní rok 2021/2022 (Strana 2. PDF)

Žádanka o uvolnění dítěte ze ŠD (PDF)

Informace k platbě příspěvku na ŠD - školní rok 2021/2022 (PDF)

Žádost o odhlášení ze ŠD, vrácení přeplatku (PDF)

Vnitřní řád ŠD (PDF)

Dodatek pro vnitřní řád ŠD (PDF)


Vychovatelky ŠD

 

Fotografie z akcí Školní družiny ZDE

 

 

 

 

 


GDPR
Označení pověřence
MAS Radbuza, z.s.
nám. ČSA 24,
333 01 Stod
IČ: 22897461
Telefon +420 720 021 963
Telefon +420 725 830 833
Email gdpr@mas-radbuza.cz
  Více info ZDE
Fotogalerie
Fotogalerie
Odkazy