Projekty pro školy

 

 

 

 

Základní škola Blatnice je zapojena do projektů

Projekt EU - Šablony 2

Šablony 2 – ZŠ Blatnice

Základní škola Blatnice se zapojila do Výzvy č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP. Reg. č. projektu CZ.02.3.68/0.0/16_022/0004209. Tento projekt byl vyhlášen MŠMT v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).
V rámci projektu Základní škola Blatnice využívá tyto aktivity:
- Personální podpora ZŠ – školní asistentka
- Čtenářské kluby pro žáky ZŠ
- Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

 

Čtenářská gramotnost

Vzdělávání pro konkurenceschopnost

V rámci projektu, který byl vyhlášen v MŠMT v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Výzvy 57, Praktické činnosti reg. č CZ.1. 07/1. 1. 00/57.1230 byla v ZŠ Blatnice nově vybavena školní dílna.
 

 

Čtenářská gramotnost

Čtenářská gramotnost

Základní škola Blatnice se zapojila do Čtenářská gramotnost, číslo výzvy 56, registrační číslo CZ.1.07/1.1./56.2552, který byl vyhlášen v MŠMT v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Výzva č. 56 je zaměřena na rozvoj čtenářské gramotnosti a podporu jazykového, přírodovědného a technického vzdělávání vč. matematiky. Podpora umožní příjemcům zavést do výuky metodu čtenářských dílen a zlepšit tak čtenářskou gramotnost žáků a dále rozvoj jazykových a odborných kompetencí pedagogů.
 

 

Ovoce do škol

Ovoce do škol

Cílem tohoto projektu je mj. zvýšit oblibu produktů z ovoce a zeleniny, přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit stravovací návyk ve výživě dětí, zlepšit zdravotní stav mladé populace, bojovat proti epidemii dětské obezity a zvrátit klesající spotřebu ovoce a zeleniny.
Tento projekt umožňuje ve školách poskytnout žákům 1. – 5. třídy ZCELA ZDARMA ovoce, zeleninu, ovocné a zeleninové šťávy. Vše bez konzervantů, přidaného cukru, soli, tuků a sladidel.
Dodávky ovoce a zeleniny jsou dětem dávány nad rámec pravidelného školního stravování. Závoz se v letošním školním roce uskutečňuje 1x za dva týdny.
 

 

Recyklohraní

Recyklohraní - ekologický program pro školy

Kolektivní systém ASEKOL spolu s kolektivním systémem Ecobat, Elektrowin, Ekolamp a autorizovanou obalovou společností EKO-KOM připravili dlouhodobý školní projekt. Cílem RECYKLOHRANÍ je prohloubit znalost žáků a studentů v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení ve školských zařízeních v České republice. Školy zapojené do tohoto projektu získávají body za zodpovězení otázek a úkolů týkajících se odpadové problematiky a za sběr baterií a elektrozařízení do připravených nádob. Body si mohou ve speciálním internetovém obchodě směnit za zajímavé odměny dle katalogu.
www.recyklohrani.cz

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


GDPR
Označení pověřence
MAS Radbuza, z.s.
nám. ČSA 24,
333 01 Stod
IČ: 22897461
Telefon +420 720 021 963
Telefon +420 725 830 833
Email gdpr@mas-radbuza.cz
  Více info ZDE
Fotogalerie
Fotogalerie
Odkazy