Veverka

29.09.2022
V hodině výtvarné výchovy dne 29. září si žáci prohlédli model veverky a poté se veverku pokusili namalovat. Podzimní atmosféru navodili obtisknutím nebo vlepením listů.