Vánoční skřítek

09.12.2022

V několika hodinách výtvarné výchovy jsme se věnovali tvorbě andělů.
Zdařilá díla žáků budou ke zhlédnutí v blatnickém kostele při příležitosti výstavy na téma "Andělé".
V poslední hodině jsme pak přešli od andělů ke skřítkům a ti už zdobí chodbu naší školy.