Úspěch naší žákyně

05.06.2023

Žákyně 6. třídy Natali Kulhánková se zúčastnila letošního kola výtvarně
literární soutěže Příběh obrazu. Úkolem bylo reprodukovat vybrané
výtvarné dílo a vymyslet k němu vlastní příběh inspirovaný daným dílem.
Natali si vybrala obraz Tyrannosaurus a triceratops od Petra Modlitby.
Do soutěže dorazilo přes 1500 prací a Natali se stala jedním z vítězů ve
své kategorii. Je to obrovský úspěch a Natali moc gratulujeme. Výstavu
vítězných prací můžete navštívit do 30.6. 2023 v muzeu v Bílovci.