TV program

06.03.2023

Žáci 4. třídy tvořili televizní program. Každá skupina měla jeden televizní kanál. Žáci vymysleli názvy šesti televizních pořadů a to tak, aby se jednalo o šest různých druhů pořadů. K dispozici měli slovníky. K textu doplnili obrázky a svůj projekt odprezentovali ostatním.