PŘESTÁVKY NA ZAHRADĚ

01.09.2022

S počátkem nového školního roku zavádí naše škola novinku - velkou přestávku budou žáci v případě příznivého počasí trávit na školní zahradě. Získají tak možnost odpočinout si mezi vyučováním na čerstvém vzduchu.

Z provozních důvodů bude venkovní pobyt povinný pro všechny děti. Prosíme rodiče žáků, kteří se ho nemohou ze zdravotních důvodů účastnit, aby tuto skutečnost doložili lékařskou zprávou.