Moje cesta na svět

10.10.2022

Dne 10. října se naše třída účastnila programu "Pro život" společnosti NIŽ, jehož posláním je
poskytovat na školách všeobecnou primární prevenci v oblasti sexuálního rizikového chování. Žáci a žákyně 3. třídy byli zapojeni do lekce Moje cesta na svět.