Detektivka - zadání

07.12.2022

Na přiloženém obrázku naleznete začátek detektivky. Úkolem každého žáka je detektivku dokončit dle instrukcí.

Žák tedy napíše, v kterém pokoji byli jednotliví lidé a co v pokoji dělali. Dle toho nakreslí plán domu s těmito osobami v daných činnostech. Z obrázku by mělo být patrné, zda se jedná např. o obývací pokoj či jídelnu. Žáci dále píšou, co jednotliví lidé udělali, když se dověděli o krádeži, kdo byl zlodějem, proč a jakým způsobem to udělal, jakým způsobem se zjistilo, kdo byl zlodějem. Žáci tvoří svoji detektivku na čtvrtku, kterou si mohou vzít ze školy, nezapomenou na vhodný nadpis a členění textu do odstavců. Žáci odevzdají detektivky do 22. 12. 2022.