Space dobble

13.09.2022

Dne 13.9.2022 si žáci procvičili slovní zásobu týkající se vesmíru formou hry dobble.