Abstraktní umění

12.01.2023

Opět jsme propojili výtvarnou výchovu s hudební výchovou. Tentokrát se žáci seznámili s abstraktním uměním a pastelem kreslili své pocity ze znějící skladby A. Vivaldiho.