PEDAGOGICKÝ SBOR   

BAXOVÁ Zuzana, Mgr.

baxova@zsblatnice.cz

DOLEŽALOVÁ Květuše, PaedDr.

dolezalova@zsblatnice.cz

HOBELOVÁ Lenka, Mgr.

hobelova@zsblatnice.cz

JAVORSKÁ Jarmila, Mgr.

javorska@zsblatnice.cz

KARKOŠOVÁ Dana, Mgr.

karkosova@zsblatnice.cz

KOSTOVÁ Gabriela, Mgr.

kostova@zsblatnice.cz

MITASOVÁ Adéla, Mgr.

mitasova@zsblatnice.cz

MORAVCOVÁ Vladimíra, Mgr.

moravcova@zsblatnice.cz

NOVÁKOVÁ Sabina, Mgr.

sabinanovakova@zsblatnice.cz

ŘEHOŘ Vít, Mgr.

rehor@zsblatnice.cz