6. TŘÍDA - ROZVRH HODIN A PŘEDMĚTY

ROZVRH NA ŠKOLNÍ ROK 2022/2023 - ZATÍM NENÍ K DISPOZICI.PŘEDMĚTY

Co přibylo?

  • zde bude uvedeno, kdy a u kterého předmětu aktuálně přibyly nové informace

MATEMATIKA
ČESKÝ JAZYK
ANGLICKÝ JAZYK
DĚJEPIS
PŘÍRODOPIS
ZEMĚPIS
FYZIKA
OBČANSKÁ VÝCHOVA
TĚLESNÁ VÝCHOVA
VÝTVARNÁ VÝCHOVA
VÝCHOVA KE ZDRAVÍ
HUDEBNÍ VÝCHOVA
PRAKTICKÉ ČINNOSTI