7. TŘÍDA - ROZVRH HODIN A PŘEDMĚTY


ROZVRH NA ŠKOLNÍ ROK 2022/2023 - ZATÍM NENÍ K DISPOZICI.


PŘEDMĚTY


Co přibylo?

  • zde bude uvedeno, kdy a u kterého předmětu aktuálně přibyly nové informace

MATEMATIKA
ČESKÝ JAZYK
ANGLICKÝ JAZYK
NĚMECKÝ JAZYK 
DĚJEPIS
PŘÍRODOPIS
ZEMĚPIS
FYZIKA
TĚLESNÁ VÝCHOVA
VÝTVARNÁ VÝCHOVA
OBČANSKÁ VÝCHOVA
VÝCHOVA KE ZDRAVÍ
HUDEBNÍ VÝCHOVA
PRAKTICKÉ ČINNOSTI