9. TŘÍDA - ROZVRH HODIN A PŘEDMĚTY

ROZVRH NA ŠKOLNÍ ROK 2022/2023 - ZATÍM NENÍ K DISPOZICI.PŘEDMĚTY

Co přibylo?

  • zde bude uvedeno, kdy a u kterého předmětu aktuálně přibyly nové informace

MATEMATIKA
ČESKÝ JAZYK
ANGLICKÝ JAZYK
NĚMECKÝ JAZYK 
DĚJEPIS
PŘÍRODOPIS
ZEMĚPIS
FYZIKA
CHEMIE
TĚLESNÁ VÝCHOVA
VÝTVARNÁ VÝCHOVA
PRAKTICKÉ ČINNOSTI 
OBČANSKÁ VÝCHOVA
VÝCHOVA KE ZDRAVÍ
HUDEBNÍ VÝCHOVA