OMLOUVÁNÍ ŽÁKŮ 6. TŘÍDY

Omluvu nepřítomnosti žáka je možné provést:

  • telefonicky (tel.: 377 881 577)
  • písemně e-mailem na adresu učitele (e-mail: hobelova@zsblatnice.cz)
  • prostřednictvím přiloženého online formuláře

ONLINE FORMULÁŘ: